wing-preload
Logga in med steam

Stoppa kriget

Vem startade kriget i Ukraina?

Svaret på frågan om vem som startade kriget i Ukraina kan hittas på vilken politisk plattform som helst. Och tyvärr är det inte alltid entydigt. Vi är fast övertygade om att den ryske presidenten startade fientligheterna på landets territorium. Hans åsikter och övertygelser gjorde det möjligt för honom att släppa lös kriget utan att tänka på de förstörda liven.

En av världens ledande arméer visade sig vara inkompetent men det har inte stoppat den ryske överbefälhavaren. Han fortsätter sina försök att uppnå vad han vill genom att terrorisera civilbefolkningen i Ukraina. Samtidigt deklareras nya mål gång på gång. Till exempel har vi redan hört om skyddet av Donbas, “denazifieringen” av landet och dess demilitarisering. Ingen vet hur många fler nya mål som kommer att uttryckas. Men de ihållande förändringarna i perspektiv indikerar bara att Ryssland inte har några tydliga mål och att dess soldater kommer att slaktas. Och medan de ryska trupperna väljer sin egen väg måste ukrainare försvara sitt hemland med all sin styrka och ansträngning. Tragiskt nog gör de det ofta på bekostnad av sina egna liv.

Hur kämpar ett terroristland på Ukrainas territorium?

Den 24 februari 2022 inträffade en outsäglig katastrof – ryska trupper invaderade Ukraina. Angriparen inledde missilangrepp som chockade den oskyldiga befolkningen. Det ukrainska kommandot bildade ett starkt försvar i de ledande riktningarna för att förhindra fiendens förband från att avancera över landet.

Ryssland satte in landbaserad militär utrustning för att utföra sina uppgifter. Samtidigt utförde den flyganfall. Samtidigt blandade den ryske presidenten Vladimir Putin bort ansvaret för blodsutgjutelsen till den ukrainska ledningen.

Missil- och bombräderna på flygplatser, såväl som striderna nära kärnkraftverket Chornobyl, var början på fruktansvärda händelser. Ryssland fortsatte att vara aktivt därefter, vilket är anledningen till de regelbundna tjuten från flyglarm. Tusentals civila begravdes under spillrorna av byggnader eller dödades av explosioner i offentliga lokaler. De ska inte skyllas för någonting utan har blivit ett förhandlingskort i den ryske presidentens spel. Tiotusentals ukrainska soldater som försvarade sina landområden kommer aldrig att återvända hem. Och hur många av dem som har blivit lamslagna bara på grund av en härskares infall är svårt att föreställa sig.

Vilka krigsförbrytelser begår Ryssland på Ukrainas territorium?

Många episoder av krigsförbrytelser begångna av Ryssland har observerats och bevisats. Det angripande landet har utrotat befolkningen i Ukraina i massiv skala genom:

  1. Beskjutning av bostadsområden med urskillningslösa vapen. Detta avser klustervapen, såväl som flera raketuppskjutare. Samtidigt är det omöjligt att tala om tillfälliga anfall då det inte finns några militära föremål i området nära de förstörda målen. De mest skrämmande händelserna är strejkerna på Kramatorsks järnvägsstation och Mariupol-teatern.
  2. Plundringen av ukrainska bostadshus, fabriker och växter. Fallen bevisas genom avlyssning av ryska soldater’ telefonsamtal.
  3. Massmord på civila under tillbakadragandet av ryska trupper från ukrainska städer. Detta bevisas av massakern i Bucha.
  4. Kidnappning och mord på civila i territorier under Rysslands kontroll. Till exempel har tjänstemän, journalister och vanliga invånare saknats i de ockuperade områdena.
  5. Missbruk av krigsfångar, inklusive tortyr och dödsdomar.

En annan viktig fråga är utmattningen av den ukrainska civilbefolkningen under kriget på grund av den avsiktliga begränsningen av tillgången till medicin, mat, vatten, värme och strömförsörjning. Detta leder till en humanitär katastrof som drabbar alla invånare i landet, särskilt den yngre generationen, som är i stort behov av en balanserad kost.

Hur kan du hjälpa Ukraina att besegra inkräktaren?

Låt oss hjälpa Ukraina att besegra angriparen tillsammans. Det finns särskilda organisationer och enskilda representanter inom och utom landet som samlar in pengar till viktiga ändamål, som t.ex.

  • stödja Ukrainas försvarspotential;
  • tillhandahållande av medicinsk hjälp;
  • upprättande av humanitära positioner;
  • restaurering av förstörda anläggningar;
  • bidrag till utbildning och vetenskap.

Vänligen förstå att även det minsta bidraget kan vara länken som öppnar dörren till större segrar. Om alla omtänksamma medborgare på vår planet ger sådan hjälp, kommer Ukraina att aktivt kunna konfrontera fienden. Civilbefolkningen måste förses med nödvändiga förnödenheter för ett anständigt liv, och barn ska kunna gå i förskolor och skolor. Vänligen ignorera inte tragedin som Ukraina har ställts inför, beprövade fonder som du kan lita på:

Ok